Löntagarfonder eller…

Bokomslag till Löntagarfonder eller... av Per Martin Meyerson.Hur skall man tillgodose de anställdas krav på meddelägande i företagen utan att äventyra marknadsekonomin?

– Detta är det centrala temat i denna bok. Frågan om löntagarfonder har i Sverige kommit att handla om hur den framtida ägarstrukturen i näringslivet skall vara beskaffad för att överensstämma med den politiska utvecklingen och samtidigt inte försämra effektiviteten i ekonomin. Detta kan i hög grad tillskrivas innehållet i den s k Meidnerrapporten. De i Sverige såväl som i utlandet viktigaste, nu praktiserade systemen för meddelägande liksom förslag till nya sådana presenteras och diskuteras i denna bok.

Boken är utgiven på Norstedts förlag.