Makten över maten

sns-makten-over-matenSveriges jordbruk och livsmedelssektor har under mer än ett halvsekel arbetat under förhållanden som påverkats av politiska beslut och administrativa regleringar i stället för marknadslösningar. Ett ogenomträngligt regleringssystem har vuxit fram i ett nära samspel mellan politiker, myndigheter, intresseorgan och företag, ett ”jordbruksindustriellt komplex”.sns-political-economy-of-food-sector

I boken beskrivs denna process med hjälp av en samhällsorganisatorisk ansats. En total avreglering av livsmedelssektorn diskuteras som alternativ till en fortsatt regleringspolitik.

Bokens huvudförfattare är professor Olof Bolin, Sveriges lantbruksuniversitet; fil dr Per-Martin Meyerson, Sveriges Industriförbund och professor Ingemar Ståhl, Lunds universitet. Agronom Kjell-Åke Brorsson, agronom; Ingemar Haraldsson och fil dr Ewa Rabinowicz, samtliga Sveriges lantbruksuniversitet, har också medverkat. Studien ingår in SNS program Samhällsorganisation under Omprövning (SOP).

Boken är slutsåld på förlaget. Här är Libris lista på vilka bibliotek där den går att låna.