Gud & Mammon

Bokomslag till Gud & Mammon av Per-Martin Meyerson.Gud och Mammon är en närmast otrolig blandning. Kanske är det därför de behöver varandra – för att göra Gud mer rationell och Mammon mer human. I två på varandra följande essäer får vi lära känna dess potentaters rätta natur. Historien visar hur människans krav på materiell förkovran varit en förutsättning för hennes andliga utveckling. Vi möter ett gudsbegrepp i förändring anpassat till den ekonomiska utvecklingen. Processen kan ses som olika utvecklingsstadier för den mänskliga anden – ”olika ormskinn som mänskligheten krängt av sig”.

I judarnas kamp för sin överlevnad söker och finner författaren ett stöd för sina teser. I hög grad har judarna bidragit till utvecklingen av det radarpar, kapitalismen och demokratin, som under de senaste 200 åren utgjort den västerländska civilisationens grundpelare. Förklaringen till deras ofta spektakulära insatser ser författaren i nödvändigheten att bättre ta tillvara sina talanger för att överleva under det förtryck och den förföljelse som ofta varit deras vardag.

Med Per-Martin Meyerson som ciceron får vi i essäns form ta del av historien om Gud, om Mammon som Guds redskap och om vad den ”judiska utvaldheten i Guds namn” inneburit. Sammantaget är framställningen en berättelse om människans förmåga att själv skapa de förutsättningar som fört utvecklingen till där vi befinner oss idag.

Förlaget Sekel, som gav ut boken, finns inte mer och boken kan vara svår att få tag i. Här är Libris lista över bibliotek där exemplar finns att låna.