Industrins utveckling styr lönerna

sns-exit-marknadsekonominSkriften är utgiven i Förlaget SNS serie Företag & Samhälle. Här går den att låna.