Företagens utländska direktinvesteringar

industri-direktinvesteringarDen tekniska , ekonomiska och politiska utvecklingen har lett till förändringar i formerna för den internationella arbetsfördelningen. Uppkomsten av stora internationella koncerner med uppläggningar för produktion och distribution, spridda över ett stort antal lokala marknader, är kanske den mest påtagliga förändringen. Betydelsen för de nationella ekonomierna av dessa marknadsstyrda internationella direktinvesteringar har varit föremål för en intensiv debatt. Krav på utökade möjligheter för statsmakterna att påverka företagens utländska investeringsverksamhet har rests.

Svårigheter att fastställa sambanden mellan företagens internationella investeringar och bestämda mål för den nationella ekonomin, exempelvis betalningsbalans, sysselsättning, etc, har emellertid visat sig större än vad man från början föreställde sig. Föreliggande skrift som sammanställts av fil dr Per-Martin Meyerson är ett försök till en kortfattad sammanfattning av de viktigaste resultaten av den forskning på området som den livliga debatten gett upphov till.

Stockholm i april 1981

Lars Nabseth

Boken finns inte längre att köpa från förlaget men går att låna på bibliotek.