En frisinnad vildes bokslut

Omslag2 dec 2015I denna skrift som innehåller sex essäer gör Per-Martin Meyerson en sammanfattning och analys av sin livslånga gärning som ekonom, samhällsdebattör och författare. Samtliga essäer har bäring på det judiska i den meningen att de vill belysa och förklara grunderna för det judiska bidraget till den västerländska civilisationen. Klicka här eller på bilden för att ladda ned och läsa manuskriptet.

En introduktion till boken, av Eva M Milgrom Meyersson