Den svenska modellens uppgång och fall

sns-svenska-modellens-uppgang-och-fallÄr en kapitalistisk produktionsordning och en balanserad tillväxt förenlig med en rättvis fördelning? Om så är fallet, varför har obalanserna i svensk ekonomi ökat i takt med den fördelningspolitiska ambitionsnivån?

Bokens författare beskriver och analyserar utifrån ett helhetsperspektiv det gigantiska samhällsexperiment som kommit att betecknas den svenska modellen. Han pekar på de felsteg som så småningom lett till dagens ”fördelningspolitiska baksmälla”. Det har visat sig svårt för modellens arkitekter, den svenska arbetarrörelsen, att befria sig från den ideologiska barlast som nu förhindrar en återgång till fungerande spelregler. Utvecklingen har dessutom kommit att styras av en egen inneboende dynamik. Maktkampen mellan olika grupper i samhället – politiker, byråkrater och företrädare för olika intresseorganisationer – får konsekvenser som alltmer står i strid med övergripande mål.

Boken finns inte längre att köpa från förlaget men den finns att låna på några bibliotek.