Referenser

Postumt utgivet manuskript

 • En frisinnad vildes bokslut. Det judiska dilemmat. Färdigt juli 2013. Tryckt i Stockholm 2015 på Författares Bokmaskin.

Policyartiklar

 • 1976 Företagens utländska direktinvesteringar. Ekonomisk debatt nr 7.
 • 1981 Tar datorn bort jobben? Forskningsrådsnämnden och styrelsen för teknisk utveckling. Källa 14.
 • 1986 Livsmedelssektorns politiska ekonomi nr 9. Svensk tidskrift.
 • 1987 En borgerlig skattepolitik. Svensk tidskrift nr 7-8.
 • 1987 Economic Growth and Industrial Expansion and Renewal as Instruments to Achieve Full Employment. Soc. Sci. Med. Vol 25 No2. Pp. 205-207.
 • 1991 Kan den svenska modellen räddas? Tiden, nr 6.
 • 1994 Slut fred med kapitalismen. Tiden, nr 1.
 • 1994 Företagsamhetens ekonomiska teori och politiska villkor – en explorativ betraktelse.  Ekonomisk debatt årg. 22, nr 2.
 • 1995 Entreprenören och den ekonomiska tillväxten – fallet Sverige. Ekonomisk Debatt årg 23, nr 7.
 • 1995 Hur avlöna entreprenörer? Ekonomisk Debatt årg 23, nr 3.
 • 1995 Entreprenören och den ekonomiska tillväxten – fallet Sverige. årg 23, nr 7.
 • 1998 Skatterna skadar entreprenörernas kreativitet. Skatter & Välfärd, nr 2.
 • 2000 Liberalism – en personlig betraktelse. Liberal Debatt, nr 4.
 • 2000 Kan vi lita på ekonomerna? nr 4, årg 87.
 • 2003 Om entreprenören I den svenska modellen. Liberal Debatt, nr 1.

Utgivna hos Sveriges Industriförbund

 • 1976 Företagens utländska direktinvesteringar. Motiv och Sysselsättningseffekter.
 • 1976 Company profits. Sources of investment finance. Wage earner’s investment funds in Sweden. Proposals, debate, analysis.
 • 1979 Swedish Economy at the Cross Roads. A critical examination of some recently published investigations of the Swedish economy.
 • 1981 Marknadsekonomin och löntagarfonderna.
 • 1981 Företagens utländska direktinvesteringar och samhällsekonomin.
 • 1982 The Welfare State in Crisis – the Case of Sweden.
 • 1985 EuroSclerosis. The Case of Sweden.

SNS skriftserie

 • 1978 Industrins utveckling styr reallönerna. Ur Exit marknadsekonomin, företag&samhälle,  nr 1.
 • 1979 Makt Ägarmakt på avskrivning?
 • 1984 Makten över maten. Livsmedelssektorns politiska ekonomi, tillsammans med Olof Bolin och Ingemar Ståhl. In English translation: The political economy of the food sector.
 • 1990 Makten över bostaden. Tillsammans med Ingemar Ståhl och Kurt Wickman.
 • 1990 Svensk bostadspolitik, Avveckla hyresregleringen.
 • 1991 Den svenska modellens uppgång och Fall. SNS förlag.

Böcker

 • 1978 Löntagarfonder eller…” P A Norstedts och Söners förlag.
 • 2002 På jakt efter den judiska anden. En resa i judisk historia. Stockholm: Fischer & Co.
 • 1997 Sockerbagare i doktorshatt. En självbiografi. Stockholm: Fischer & Co.
 • 2005 Staten Israel. Drömmar och verklighet.  Sekel förlag.
 • 2009 Gud & Mammon. Om religion, kapitalism och liberalism i ett judiskt perspektiv. Stockholm: Sekel Bokförlag.
 • 2012 Judiskt liv i Europa 1786-1933. Integrationsprocess med förhinder. Stockholm: Dialogos.