CV

Per-Martin Meyerson, född 21 augusti 1927 i Dalhalla, död 18 augusti 2013 i Stockholm, var äldsta son till Ruth Hanna Meyerson, f Levin, och Boris Meyerson. Gift med Ulla Meyersson f Nathanson 1951, och far till fyra flickor, Eva M Meyersson Milgrom, Susanna Meyerson, Annkatrin Meyerson och Pernilla Meyersson. Morfar till Erik, Benjamin, Niklas, Sara, Love, Eli, Rut och Simon.

Per-Martin tog studenten på Östra Real, Stockholm, 1946. Under sin skoltid  var han aktiv som tävlande i gymnastik, skidåkning och segling.

Efter gymnasiet blev Per-Martin Meyerson STI-ingenjör. Därefter fick han ta över familjeföretaget Vivels.

Under sin tid som företagare studerade han och tog en pol mag-examen vid Stockholms Universitet. 1973 disputerade han med avhandlingen ”Företaget och innovationerna, Studier i den industriella förnyelsens betingelser.” på nationalekonomiska institutionen på Stockholms Universitet.

Efter sin examen tog han anställning på den ekonomisk-politiska avdelningen vid Industriförbundet, under ledning av Gunnar Eliasson. 1978 erhöll han titeln Senior Economic Advisor, chefsekonom, i ekonomiska policyfrågor på Industriförbundet.

Meyersson var aktiv in i det sista som debattör, dels i de stora dagliga tidningarna som DN, SvD, Dagens Industri, Veckans affärer, Affärsvärlden, Närkes Allehandla, Götegorgs Handels- och Sjöfartstidning, Stockholmstidningen, dels i tidskrifter som Tiden,  Svensk Tidskrift,  Ekonomisk Debatt, och

De viktiga frågorna under PM Meyersons yrkesverksamma liv fokuserar framför allt på betydelsen av ägandet, industriförnyelse och tillväxt löntagarfonderna; den sklerotiska blandekonomin, jordbruksfrågan och bostadsfrågan.

Efter pensioneringen skrev han sin självbiografi  “en Sockerbagare i Doktorshatt” 1997.  Per-Martin Meyerson ägnade sedan återstoden av sin tid som skriftställare och åt en livslång tanke om etik och moral från sin ungdoms studier hos Gladies Wolf, mosaiska församlingen.  Först kom boken om “Den judiska anden, en resa i judisk historia”, som han skrev med sin konfirmationsrabin Marcus Ehrenpreis som guide 2002. Sedan kom böckerna “Staten Israel, drömmar och verklighet” 2005, “Gud & Mammon” 2009 och 2012 “Judiskt liv i Europa 1786-1933. Integrationsprocess med förhinder.” Det sista manuskriptet, opublicerat,  är “Det judiska dilemmat”.

 

Ett urval av referenser

 

Postumt outgivet manuskript

En frisinnad vildes bokslut. Det Judiska Dilemmat 2013 Juli.

 

Policy artiklar

 1. Företagens utländska direktinvesteringar, ekonomisk debatt nr 7.
 2. Tar datorn bort jobben? Forskningsrådsnämnden och styrelsen för teknsik utveckling. Källa 14.
 3. Svensk tidskrift Livsmedelssektorns politiska ekonomi nr 9.

1987, En borgelig skattepolitik Svensk tidskrift Nr 7-8.

 1. Economic Growth and Industrial Expansion and Renewal as Instruments to Achieve Full Employment. Soc. Sci. Med. Vol 25 No2. Pp. 205-207.
 2. Kan den svenska modellen räddas? No 6.

1994, Slut fred med kapitalsimen. Tiden, No 1.

1994, Företagsamhetens ekonomiska teori och politiska villkor-en explorative betraktelse.  Ekonomisk debatt årg. 22 nr 2.

 1. Entreprenören och den ekonomiska tillväxten – fallet Sverige Ekonomisk Debatt  årg 23, nr 7.

1995, Hur avlöna entreprenörer? Ekonomisk Debatt  årg.23, no 3.

 1. Entreprenören och den ekonomiska tillväxten – fallet Sverige. årg 23, nr 7.
 2. Skatterna skadar entreprenörernas kreativitet. Skatter &Välfärd nr 2.
 3. Liberalism – en personlig betraktelse Liberal Debatt Nr 4,
 4. Kan vi lita på ekonomerna? Nr 4 årg 87.
 5. Om entreprenören I den svenska modellen. Liberal Debatt Nr 1.

 

 

Utgivna hos Sveriges Industriförbund.

 

 1. Företagens Utländska Direktinvesteringar. Motiv och Sysselsättningseffekter.

1976 Company profits. Sources of investment finance. Wage earner’s investment funds in Sweden. Proposals, debate, analysis.

1979 Swedish Economy at the Cross Roads. A critical examination of some recently published investigations of the Swedish economy.

 1. Marknadsekonomin och löntagarfonderna.

1981 Företagens utländska direktinvesteringar och samhällsekonomin.

1982 The Welfare State in Crisis – the Case of Sweden.

 1. EuroSclerosis. The Case of Sweden.

 

SNS skriftserie

 

 1. Industrins utveckling styr reallönerna ur Exit marknadsekonomin, företag&samhälle.  Nr. 1.
 2. Makt Ägarmakt på Avskrivning?
 3. Makten Över Maten. Livsmedelssektorns politiska ekonomi, tillsammans med Olof Bolin och Ingemar Ståhl. In english translation: The political economy of the food sector.
 4. Makten Över Bostaden. Tillsammans med Ingemar Ståhl och Kurt Wickman.
 5. Svensk Bostatdspolitik, Avveckla hyresregleringen.
 6. Den svneska modellens Uppgång och Fall SNS förlag

 

Böcker

 

1978 “Löntagarfonder eller…” P A Norstedts och Söners förlag.

 1. På jakt efter den Judiska Anden. En resa i Judisk Historia. Stockholm: Fischer & Co.
 2. Sockerbagare i Doktorshatt. En självbiografi. Stockholm: Fischer & Co.
 3. Staten Israel. Drömmar och verklighet.  Sekel förlag
 4. Gud & Mammon. Om religion, capitalism och liberalism I ett judiskt perspektiv. Stockholm: Sekel Bokförlag.
 5. Judiskt liv i Europa 1786-1933. Integrationsprocess med förhinder. Stockholm: Dialogos.