Överstående

nekrolog-widget:

<blockquote>Fil dr Per-Martin Meyerson blev tjänsteman hos Industriförbundet som hade två huvuduppgifter: att stödja medlemmarna och att plädera för marknadsekonomin. Vid motsättningar tog Per-Martin alltid marknadsekonomins parti. Tag jordbruksregleringen som var av vital betydelse för flera stora medlemsföretag. Per-Martin drog sig inte för att medverka i en mot särintresset starkt kritisk bok samt att i föredrag och artiklar sprida budskapet. Arbetsgivaren måste svälja förtreten. Det gick ju inte an att avskeda en person med stort externt anseende för att denne sakligt pläderade för grundsatser som industripamparna själva brukade hylla i högtidstalen. </blockquote>
<cite>ur nekrolog över Per-Martin Meyerson av Göran Albinsson Bruhner och Magnus Henrekson.</cite>